ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

Για το έργο με τίτλο «ALPINE: Αρχιτεκτονική Ευφυών Δικτύων Αισθητήρων χαμηλής Κατανάλωσης για Περιβαλλοντική Διαχείριση»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες