ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ. Προσλήψεις

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ανακοινώσεις – αποφάσεις για προσλήψεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού για πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες