ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη γα την πλήρωση ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή