Δήμος Νέας Ζίχνης. Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 114/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες