ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ. Πρόσληψη αρχαιολόγου

Πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για το έργο «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες