Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη τεχνιτών

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας 2007-2013»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες