Εγκύκλιος για τις Ευρωεκλογές 2014

ευρωεκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη
Τηλέφωνο: 210 3741132
Fax: 210 3741140
e-mail: [email protected]

Αθήνα 22 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 16225

Αριθ. Εγκυκλίου: 18

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014»

 

Η εγκύκλιος (πλήρες κείμενο σε μορφή pdf)