Πληρώνονται τα 534 ευρώ σε καλλιτέχνες για τον Απρίλιο 2021

Πληρώνονται τα 534 ευρώ σε καλλιτέχνες για τον Απρίλιο 2021

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

 

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 θα γίνει η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε καλλιτέχνες-Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

 

Συγκεκριμένα η καταβολή αφορά σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον μήνα Απρίλιο 2021