ΕΚΑΣ έτους 2013 – Διασταύρωση εισοδημάτων συνταξιούχων. Διακοπή σε όσους δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και σε όσους υπάρχουν ασαφή στοιχεία.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους συνταξιούχους του, σχετικά με το ΕΚΑΣ του έτους 2013, ότι, την 1η Ιουλίου 2013, μετά από διασταύρωση των εισοδημάτων με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

– Έγινε διακοπή του ΕΚΑΣ σε όσους συνταξιούχους προκύπτει ότι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
– Μειώθηκε το ΕΚΑΣ σε περιπτώσεις που το εισόδημα από συντάξεις εντάσσει τον συνταξιούχο σε άλλη κλίμακα.
– Έγινε διακοπή σε όσους υπάρχουν ασαφή στοιχεία.

Στις δυο πρώτες περιπτώσεις, επειδή για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 χορηγούνταν ποσά ΕΚΑΣ αχρεωστήτως, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/12981/912/29.5.2013 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α, αυτά αναζητούνται, με παρακράτηση σε δόσεις, που ανέρχονται έως το ¼ του ποσού της μηνιαίας σύνταξης.

Για την τρίτη περίπτωση, οι συνταξιούχοι πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 1/1/2011 έως 31/12/2011) για περαιτέρω έλεγχο.

Ο Οργανισμός έχει ήδη ενημερώσει με αποστολή προσωπικής επιστολής όλους τους συνταξιούχους στους οποίους έγινε διακοπή ή μείωση του ΕΚΑΣ.

Τέλος, στους συνταξιούχους που μετά από συσχέτιση των αρχείων της Γ.Γ.Π.Σ. με τα αρχεία του Οργανισμού προκύπτει ότι είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ χορηγήθηκε 1η Ιουλίου 2013 αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2013.