ΟΑΕΕ. Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑΣ)

ΟΑΕΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑΣ) λειτουργεί ο ΟΑΕΕ στο ισόγειο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 22, διευρύνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων του.

Στο ΚΕΑΣ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

α. Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων για:

– βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου,

– τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων,

– ενημέρωση για τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου,

– ενημέρωση για ασφαλιστική ικανότητα,

– ενημέρωση πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος,

– έκδοση Κλειδαρίθμου.

β. Λειτουργία γραφείου συμβούλου

Το γραφείο θα λειτουργεί, κάθε Τρίτη και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

– θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση, εξαιρέσεις, εταιρείες, ρυθμίσεις κλπ),

– προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π).

Η λειτουργία του ΚΕΑΣ εντάσσεται στον κεντρικό στόχο της Διοίκησης του ΟΑΕΕ, για ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και δομών, για τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εξυπηρέτηση στο ΚΕΑΣ για τα παραπάνω θέματα, είναι ανεξάρτητη του τόπου επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας του ασφαλισμένου

ΣχετικάΗλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ