Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησης (υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών)

Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο εκτύπωσης της άδειας οδήγησής σας.

Για την αναζήτηση, θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό της άδειας οδήγησής σας, το ονοματεπώνυμο με κεφαλαία γράμματα (όπως αυτό εμφανίζεται στην άδεια οδήγησης ή στο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού) και την ημερομηνία γέννησής σας.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό της άδειας οδήγησης, θα πρέπει να εισάγετε τον Αρ. Πρωτοκόλλου/Έτος, την Περιφερειακή Ενότητα, όπως αυτά εμφανίζονται στο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού, το ονοματεπώνυμο με κεφαλαία γράμματα και την ημερομηνία γέννησής σας.

Εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησης (υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών)