Επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος power pass. Δήλωση κύριας κατοικίας

Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ σχετικά με τη δυνατότητα δήλωσης κύριας κατοικίας για το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος power pass

 

Μέσω της σελίδας για το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος power pass μπορούν οι πολίτες να τροποποιήσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής).

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί:

•    είτε να τα επιβεβαιώσει,

•    είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass»

https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia

η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ.

Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως και ως εκ τούτου όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

 

Σχετικά:

 

Επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος power pass. Ποιοι είναι δικαιούχοι, πως υποβάλλονται οι αιτήσεις και ποια είναι η προθεσμία

 

Οδηγίες για το επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος Power Pass