Ευρωεκλογές 2024. Πρακτικός Οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου

Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας

Δεδομένης της πρόσφατης διεξαγωγής τριών εκλογικών διαδικασιών, της ανάλογης εφαρμογής των κυριότερων διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 στις Ευρωεκλογές, αλλά και προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση ολόκληρου του πρακτικού οδηγού από τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν ήδη τυπώσει το αντίστοιχο πόνημα των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, προκρίθηκε – (όπως στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023), αντί της εξαρχής έκδοσης νέου πρακτικού οδηγού – η σύνταξη ενός ευσύνοπτου Προσαρτήματος στον «Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023», με κωδικοποίηση των αλλαγών / διαφορών των ευρωεκλογών σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, τόσο για τα εκλογικά τμήματα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας όσο και για τα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου.

Σε αυτό περιλαμβάνονται και επικαιροποιημένα υποδείγματα για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων, κλπ).

Ευχαριστίες οφείλονται και αυτή τη φορά στον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην εκλογική διαδικασία, Κωνσταντίνο Χριστοδουλιά και στο Σύμβουλο του ΔΣΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, οι οποίοι ανιδιοτελώς επιμελήθηκαν όλα τα συνημμένα πονήματα, καθώς και στο συνάδελφο Σπύρο Λάλα, που είχε την ευθύνη σύνταξης του οδηγού κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1996-2019).

Συνιστάται στους συναδέλφους που ασκούν καθήκοντα Δικαστικού Αντιπροσώπου να τα μελετήσουν επισταμένως και να τα τυπώσουν, για να τα έχουν μαζί τους και να μπορούν να τα συμβουλεύονται και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης:

1) Πρακτικός Οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 (για όσες-όσους δεν τον έχουν ήδη τυπώσει – χωρίς το Παράρτημα Υποδειγμάτων).

2) Προσάρτημα ΙΙΙ στον Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 (μαζί με το επικαιροποιημένο Παράρτημα Υποδειγμάτων).

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
Δημήτρης Κ. Βερβεσός