Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες