ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Προσλήψεις

Έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού για τη σύναψη τριάντα επτά (37) ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (για το Νοσοκομείο έδρας ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και το ενοποιημένο Νοσοκομείο ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 63 του Ν. 4430/2016.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες