Η ηχορύπανση προσβάλλει το δικαίωμα της ησυχίας και ηρεμίας των πολιτών

Εγκύκλιος  της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με θέμα «Οι ρύποι από ήχους και θορύβους ως προσβολή του δικαιώματος της ησυχίας και ηρεμίας των πολιτών» (ΕισΑΠ 14/2023).

Η απόλαυση ενός ήρεμου φυσικού περιβάλλοντος ελεύθερου από παντός είδους ρύπους, και δη από ρύπους ήχων και εκπομπές θορύβων, είναι δικαίωμα που πηγάζει από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 24 παρ.1) και προστατεύεται από πλήθος, αστικών και ποινικών, διατάξεων.

Η ηχορύπανση συνιστά μείζον πρόβλημα, τόσο για την υγεία του ανθρώπου όσο και για το περιβάλλον, και αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, όπως έχει παρατηρηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Το ζήτημα της διατάραξης της κοινής ησυχίας των πολιτών, η οποία συνιστά και προσβολή της προσωπικότητας, μετά την κατάργηση των πταισμάτων στον νέο ΠΚ, επανήλθε ως πλημμέλημα, με το άρθρο 10 Ν. 4637/2019.

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας. Ποινή φυλάκισης για τους παραβάτες

Η επαναφορά του αδικήματος ως πλημμελήματος και ο ορισμός του νόμου για υποχρεωτική τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας εάν ο δράστης έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, καταδεικνύουν τη βούληση του νομοθέτη αφενός να εξασφαλίσει στους πολίτες τις συνθήκες απόλαυσης ενός ήσυχου και ήρεμου περιβάλλοντος, αφετέρου να τιμωρήσει τους παρά το νόμο δρώντες.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα καθίσταται αναγκαία η εισαγγελική παρέμβαση, ιδίως σε λουτροπόλεις και σε περιοχές με μαζικό τουρισμό, αλλά και στα αστικά κέντρα, τουλάχιστον κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας.

Μουσικές που προέρχονται από κέντρα διασκέδασης και λοιπά καταστήματα, θόρυβοι από δίκυκλα και αυτοκίνητα, καθώς και άλλοι δημόσιοι θόρυβοι που προέρχονται από διάφορες και ποικίλες δραστηριότητες, είναι απολύτως παράνομοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εισαγγελία επεσήμανε στους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας να δίδουν άμεσες, ταχείες και σπουδαίες οδηγίες στους ανακριτικούς υπαλλήλους για την βεβαίωση τέτοιων παραβάσεων και διαρκή παρακολούθηση του ζητήματος.

Αναλυτικά η εγκύκλιος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου