Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 136/2014 – ΦΕΚ A 224 – 08.10.2014

Τροποποίηση του πδ 432/1983 (Α 162) «Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους» .

Το κείμενο των τροποποιήσεων ( ΦΕΚ A 224)