Κανονισμός Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης

Αριθμ. 104356 – ΦΕΚ B 3581 – 31.12.2014
Κανονισμός Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων ασφάλειας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Καταστημάτων Κράτησης και των ενεργειών του Σωφρονιστικού Προσωπικού, του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς και των Αστυνομικών Δυνάμεων για την τήρηση της τάξης και τον έλεγχο της ασφάλειας του Καταστήματος γενικώς και
ιδίως κατά την έξοδο των κρατουμένων για προαυλισμό, την επάνοδο τους στα κελιά ή τους θαλάμους, τη διανομή φαγητού, τις μεταγωγές, σε περιπτώσεις αντίστασης ή απείθειας κρατουμένων σε νόμιμες διαταγές, σε τυχόν απόπειρες απόδρασης και σε κάθε εκδήλωση έκνομων ενεργειών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης