Κατάρτιση και θέσεις εργασίας στους άνεργους απόφοιτους ΕΠΑΣ

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» προσφέρει ολοκληρωμένη στήριξη, κατάρτιση και θέσεις εργασίας στους άνεργους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι να γίνει Σύμμαχος για 200 νέους ανέργους αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) βοηθώντας τους να ενταχθούν ομαλά στην επαγγελματικό χώρο, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη για την καλύτερη δυνατή μετάβασή τους. Οι νέοι υποψήφιοι θα επωφεληθούν από τις κατάλληλες υπηρεσίες αξιολόγησης, εργασιακής συμβουλευτικής και ανάπτυξης / αναβάθμισης δεξιοτήτων. Συμπληρωματικά, η ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον θα εξελιχθεί και, κατά το Α’ τρίμηνο της απασχόλησης, μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εργοδότη και νέο εργαζόμενο. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες εργοδότες να προσφέρουν την υποστήριξή τους στην επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ Επιπλέον, τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και στη διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και παροχής συμβουλευτικής στους απόφοιτους και στη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία»