ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Πρόσληψη 16 ατόμων

καθορισμός ειδικοτήτων για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες