Κοινωνικό μέρισμα 2017. Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου η ψήφιση του νόμου

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό μέρισμα 2017 και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 εισάγεται προς ψήφιση στην Βουλή.

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας

Β Ο Υ Λ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ΄
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 12.00΄

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΜόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεράσιμος Μπαλαούρας και Ιωάννης Βρούτσης.

Σημείωση: Το παραπάνω νομοσχέδιο θα συζητηθεί και ψηφισθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρα 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κ.τ.Β.) ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, την οποία απεδέχθησαν οι συναρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος 2017, δηλαδή ποιοι θα το δικαιούνται, ποια θα είναι τα ποσά και πως θα γίνεται η αίτηση, θα  καθοριστούν με ΚΥΑ που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις»