Κορονοϊός. Παράταση έκτακτων μέτρων σε Χανιά και Ηράκλειο Κρήτης

Κορονοϊός. Παράταση έκτακτων μέτρων σε Χανιά και Ηράκλειο Κρήτης

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κρήτης

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51225 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3836/17.08.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/5.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/.Π.οικ.50675/12.8.2021 (Β’ 3745) κοινή υπουργική απόφαση

1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49466/5.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594), όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50675/12.8.2021 (Β’ 3745) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

 
 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51227 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3836/17.08.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50137/10.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690)

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50137/10.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.