Λειτουργία των λαϊκών αγορών Περιστέρι, Μπουρνάζι και Κηπούπολη Δήμου Περιστερίου

Αριθμ. απόφ. 358/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3685/15.11.2016
Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Περιστέρι της Στ’ Αθηνών (ημέρα Παρασκευή), Μπουρνάζι της Γ’ Αθηνών (ημέρα Σάββατο) και Κηπούπολη της Β’ Αθηνών (ημέρα Τετάρτη), του Δήμου Περιστερίου

Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών Περιστέρι, Μπουρνάζι και Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου, ως εξής:

Α. Περιστέρι (ΣΤ’ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή (καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους)
Στην οδό Πελοπίδα, από Δωδεκανήσου έως Φρίξου
Στην οδό Σπηλιωτόπουλου, από Πατρών έως και Σπηλιωτοπούλου 6 και
Στην οδό Ερωτοκρίτου, από Πελοπίδα έως Σπηλιωτοπούλου

Β. Μπουρνάζι (Γ’ Αθηνών), ημέρα Σάββατο, (καθ’ ολη τη διάρκεια του έτους)
Στην οδό Σολωμού, από Μωρογιάννη έως Αλαμάνας
Στην οδό Τρώων, από Σολωμού έως Τροίας
Στην οδό Ιθάκης, από Τρώων έως Μωρογιάννη

Γ. Κηπούπολη (Β’ Αθηνών), ημέρα Τετάρτη
1. (1η Ιουνίου -30 Νοεμβρίου ), στην οδό Ευκαλύπτων, (από Περικλέους έως την οδό Πεύκων) και στην οδό Βασιλικών ( από Ευκαλύπτων έως Γερανίων), και τμήμα 15 μέτρων δεξιά και αριστερά επί της οδού Βασιλικών, από Ευκαλύπτων προς οδό Ανθέων
2. (1η Δεκεμβρίου -31 Μαΐου) στην οδό Υακίνθου (από Περικλέους έως Πευκών), και στην οδό Βασιλικών (από Υακίνθου έως Αρτέμιδος (πλατεία) και επί της οδού Αρτέμιδος 15 μέτρα από την οδό Υακίνθου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως