Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στη ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Αριθμ. οικ.: 47 – ΦΕΚ B 259 – 24.02.2015

Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στη Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
αποφασίζουμε:

Δεν επιτρέπουμε την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, ήτοι στους Δήμους: Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου και Ηρακλείου, για περισσότερες από τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1, του άρθρου 16, του Ν. 4177/2013 επτά (7) Κυριακές, οι οποίες είναι οι εξής:

α) Η πρώτη Κυριακή των τακτικών εκπτώσεων και των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μεταφέρεται την επόμενη Κυριακή.

β) Οι δυο (2) Κυριακές πριν από τη μέρα των Χριστουγέννων.

γ) Η Κυριακή των Βαΐων.

Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων τις Κυριακές εφαρμόζεται το πλαίσιο ωραρίου του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994, το οποίο για την Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, όπως αυτό ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι η ισχύς της απόφασης αυτής παρατείνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ