Λειτουργία του Αεροδρομίου Τρίπολης για την Πολεμική και Πολιτική Αεροπορία

Αριθ. Φ.900/65/248761/Σ.426 – ΦΕΚ B 2946 – 03.11.2014

Λειτουργία του Αεροδρομίου Τρίπολης ως Αεροδρομίου κοινής χρήσης μεταξύ Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας με παράλληλη προσωρινή παραχώρηση χρήσης έκτασης προς την ΥΠΑ