Νέες ειδικότητες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)

Νέες ειδικότητες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)

Ίδρυση Ειδικοτήτων Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Αριθμ. Κ5/104766 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3997/30.08.2021
Ίδρυση Ειδικοτήτων Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Την ίδρυση των ακόλουθων πειραματικών ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε Πειραματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1. Τεχνικός Παραγωγής και Συντήρησης Επίπλου και Ξυλοκατασκευών.
2. Τεχνικός Επεξεργασίας και Μεταποίησης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.
3. Ειδικός Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων.
4. Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
5. Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου.
6. Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού (με πειραματικό πρόγραμμα).
7. Ζυθοποιός/Βυνοποιός.

Β. Την ίδρυση των ακόλουθων πειραματικών ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1. Τεχνικός Κρέατος και Κρεατοσκευμάτων.
2. Τεχνικός Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών.
3. Τεχνικός Αυτοματισμών Ναυτιλίας.
4. Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού.

 
 

Γ. Την ίδρυση των ακόλουθων ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, με πιλοτικό πρόγραμμα σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε αντικατάσταση της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων που παύει να ισχύει:

1. Προπονητής Καλαθοσφαίρισης.
2. Προπονητής Πετοσφαίρισης.
3. Προπονητής Αντισφαίρισης.
4. Προπονητής Κολύμβησης.
5. Προπονητής Ποδοσφαίρου.
6. Προπονητής Κλασσικού Αθλητισμού.
7. Εκπαιδευτής Ελεύθερης Γυμναστικής AEROBICS.
8. Εκπαιδευτής Γυμναστικής με βάρη.

Δ. Την ίδρυση των ακόλουθων ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με πιλοτικό πρόγραμμα σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Ε. Την ίδρυση των ακόλουθων νέων ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

1. Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογές σε Ξύλινες Κατασκευές.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.