Νόμος 4728/2020. Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ

Νόμος 4728/2020. Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ

Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ, δόσεις ΕΝΦΙΑ 2020, μέτρα για τον κορονοϊό

 

Νόμος 4728/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 186/29.09.2020
Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 1: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

1. Σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος.

Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων επλήγη η επιχείρηση, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιούνται:

α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα) είτε είναι επικαρπωτές, ή μισθωτές, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τα φαινόμενα της παρ. 1,

β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, και επλήγησαν από τα φαινόμενα της παρ. 1 με την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.

3. Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρμα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τον δικαιούχο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται με το διαβατήριο και την ισχύουσα άδεια παραμονής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο αυτής.

4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυ-ση τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται σε τρίτους με βραχυχρόνιες περιοδικές μισθώσεις.

5. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης.

6. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία, μέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος.

7. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών που διαμένουν στην πληγείσα κατοικία), η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης, που δηλώνει στην αίτηση που συνιστά κατά τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που σε τμήμα της πληγείσας κατοικίας φέρεται να στεγάζεται επαγγελματική δραστηριότητα, την αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας, υπό τις διακρίσεις του προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν η κατοικία έχει συνολικά μισθωθεί η παραχωρηθεί, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

8. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν δικαιούνται έκτακτης ενίσχυσης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση, επιπλέον δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθεί να κατατεθούν, κατά περίπτωση, από τους δικαιούχους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

10. Ψευδής δήλωση από τον αιτούντα, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Οι δημόσιες αρχές ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οφείλουν να αποστέλλουν προς τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. κάθε αιτούμενο στοιχείο που απαιτείται για τον έλεγχο της ορθότητας των υποβληθεισών δηλώσεων.

11. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Ιανουαρίου 2021

Άρθρο 2: Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Άρθρο 3: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»
Άρθρο 4: Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 5: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές της Χώρας από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Άρθρο 6: Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία
Άρθρο 7: Παράταση προθεσμιών στους δήμους που επλήγησαν από θεομηνίες
Άρθρο 8: Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης»

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9: Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.».

Άρθρο 10: Επέκταση της μείωσης των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες μέχρι τις 30 Απριλίου 2021
Άρθρο 11 Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021
Άρθρο 12: Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
Άρθρο 13: Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Άρθρο 14: Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας
Άρθρο 15: Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 16: Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα
Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Τροποποίηση του άρθρου 116 του ν. 4674/2020
Άρθρο 18: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 19: Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 20: Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 21: Ένταξη των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22: Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής
Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4728/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 186/29.09.2020
Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.