Οδηγίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων εξωτερικού

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr: για την περίπτωση (α) το σύνδεσμο Εξετάσεις/ Έλληνες του Εξωτερικού και για την περίπτωση (β) το σύνδεσμο Εξετάσεις/ Αλλοδαποί-Αλλογενείς