Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη

Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη

Αξιόλογο πρακτικό και χρήσιμο βοήθημα σχετικά με τις προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη (ΚΠολΔ, ΚΠΔ, ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ)
Δικηγόροι
Σωτήρης Διαμαντόπουλος
Αλέξανδρος Μαντζούτσος
Βενιαμίν Μπατής

Στο ανά χείρας πόνημα συγκεντρώσαμε -ήδη από το 2017- τις προθεσμίες που ενδιαφέρουν το Δικηγόρο για τις ενέργειές του ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών.

Η παρούσα, επαυξημένη και αναθεωρημένη έκδοση κρίθηκε απαραίτητη για την πληρέστερη παρουσίαση του έργου -κατ’ άρθρο, θέμα και προθεσμία- αλλά και λόγω των νομοθετικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια και ιδίως με την πρόσφατη ψήφιση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, το πόνημά μας διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν -σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή- και επιτρέπεται η έντυπη αναπαραγωγή και ηλεκτρονική προώθησή του, για προσωπική χρήση, χωρίς αλλοίωση της μορφής και του περιεχομένου του, με σεβασμό στην ακεραιότητα της έκδοσης.

Με την ευχή να αποτελέσει ένα πρακτικό και χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενδιαφερόμενο, μαχόμενο και νέο συνάδελφο!

Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη (κατεβάστε από εδώ σε μορφή pdf)