Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας έως 15-10-2021

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας έως 15-10-2021

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, υπουργείο εργασίας έως και 15 Οκτωβρίου 2021

 

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 11 Οκτωβρίου 2021 έως και 15 Οκτωβρίου 2021

 

Περί τα 61,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 60.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 11-15 Οκτωβρίου 2021

 

Ειδικότερα:

 

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθούν

τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 42.360 ευρώ σε 101 δικαιούχους για αποζημίωση ειδικού σκοπού (ειδικές κατηγορίες μονομερών δηλώσεων παρελθόντων μηνών).

 

2. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 11-15 Οκτωβρίου 2021 θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

15,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
330.000 θα καταβληθούν σε 390 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (Επιδόματα μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

 

  

 

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

17 εκατ. ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
24 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
1,3 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
3,5 ευρώ σε 6.500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)
Για το διάστημα 11-15 Οκτωβρίου 2021 δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ