Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 102/2014 – ΦΕΚ A 169 – 28.08.2014
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής