ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Πρόσληψη πτυχιούχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Δίαιτα και Νόσος Αλτσχάιμερ στη Μεσόγειο» (επιδημιολογική πληθυσμιακή μελέτη πραγματοποιούμενη στη Λάρισα)

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες