Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες 2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες 2021

Παράταση «πόθεν έσχες» – Έως 16-02-2022 η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων

 

Με τον νόμο 4871/2021 προβλέπεται παράταση μέχρι και την 16.2.2022, της προθεσμίας υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2021 έως και 16.11.2021 και ετήσιων του έτους 2021), κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (νόμου 3213/2003).

  

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4871/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 246/10.12.2021
Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 68
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και τη 16.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τη 16.2.2022

 

Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες

Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html

 

Με το ΚΕΥ – ΠΟΘΕΝ μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 48.02.100 (αστική χρέωση), από τις 07:00-17:00, τις εργάσιμες ημέρες