Ποσό επιδόματος τετραπληγίας – παραπληγίας των ναυτικών

Αριθμ. 2242.10-3/56345/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4961/08.08.2023
Καθορισμός ύψους μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος για τους ασφαλισμένους Ο.Ν. που πάσχουν από τετραπληγία – παραπληγία

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε στο ύψος των οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (848,00€) μηνιαίως και σε δωδεκάμηνη βάση το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλει ο Οίκος Ναύτου στους ασφαλισμένους του που πάσχουν από τετραπληγία – παραπληγία για το έτος 2023.

Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2023