Νέες ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Αριθμ. K5/48135 – ΦΕΚ τεύχος Β 3053/09.05.2023
Ίδρυση ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η ειδικότητα με τίτλο «Ειδικός Φροντίδας Ακοής και Εφαρμογής Ακουστικού Βαρηκοΐας» προστίθεται στις ειδικότητες που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

 

Αριθμ. K5/48171 – ΦΕΚ τεύχος Β 3053/09.05.2023
Ίδρυση ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής.

Η ειδικότητα με τίτλο «Στέλεχος και Ειδικός Τυπογράφος εξειδικευμένος στη Γραφή Braille με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικού τεχνικού εξοπλισμού» προστίθεται στις ειδικότητες που παρέχονται στα ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής.

 

Σχετικά: Οδηγός για τις ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙEK)