ΠΔ 98/2014. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Αρμοδιότητες ΔΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 98/2014ΦΕΚ A 164 – 26.08.2014
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Το κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 98/2014 (ΦΕΚ A 164)