Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ετών 2015 και επομένων

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
(του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)
ετών 2015 και επομένων (όπως ισχύει)
Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 – ΦΕΚ B 2 – 02.01.2015

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/02/pistop_ENFIA_kdk_20150612.pdf”]