Πληρώνονται τα 534 ευρώ των αναστολών εργασίας Μαρτίου 2021

Πληρώνονται τα 534 ευρώ των αναστολών εργασίας Μαρτίου 2021

πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάρτιο 2021

Με απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 250.416.507,37 € για 505.866 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 857.217,37 € για συνολικά 2.175 πληρωμές.

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάρτιο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 249.559.290,00 € για συνολικά 503.691 πληρωμές.

Η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

(Valeur πίστωσης: 09/04/2021, στους δικαιούχους: 09/04/2021)