Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Τεχνικού

Αριθμ. 223.10-4/5942/2014 – ΦΕΚ Β 1403 – 03.06.2014

Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Τεχνικού.

Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικού στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων διπλωματούχων από Σχολές Πολυτεχνείων και Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του επόμενου άρθρου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες Αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ Β 1403 με τις λεπτομέρειες της απόφασης (e-reader)