Πρακτικός Οδηγός δικαστικού αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές 2019

Πρακτικός Οδηγός δικαστικού αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές 2019

Στον Πρακτικό Οδηγό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας επιχειρήθηκε η ταξινόμηση και η κωδικοποίηση των εργασιών του Δικαστικού Αντιπροσώπου, κατά χρονολογικά στάδια, ώστε να αποτελέσει εύχρηστο βοήθημα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Εθνικές Εκλογές για την Εκλογή Βουλευτών θα διεξαχθούν την Κυριακή, 7 Ιουλίου 2019 (Π.Δ. 56/11.06.2019 ΦΕΚ τ. Α΄ 97/2019).

Η νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 57/15.03.2012), με τον τίτλο «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών».

Το κείμενο των παραπάνω διατάξεων, μαζί με τις σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. 70/26.06.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, περιέχονται στον εκλογικό σάκο κάθε Εκλογικού Τμήματος. Επίσης, το μεν Προεδρικό Διάταγμα 26/2012, υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ενώ οι σχετικές Εγκύκλιοι που αφορούν τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών του 2019 περιέχονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr/ekloges).

Στις Βουλευτικές Εκλογές της 07 Ιουλίου 2019 θα αναδειχθούν τριακόσιοι (300) Βουλευτές, από τους οποίους οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) στις πενήντα έξι (56) Εκλογικές Περιφέρειες και οι δώδεκα (12) στην Επικράτεια με σταυρό προτίμησης.

Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 07.00’ ως τις 19.00΄ το απόγευμα (εκτός αν υπάρξει περίπτωση παράτασης της ψηφοφορίας) (άρθρο 50§1 του Π.Δ. 26/2012)

Στις συγκεκριμένες Βουλευτικές Εκλογές, από τη σκοπιά του Δικαστικού Αντιπροσώπου, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση από τις αμέσως προηγούμενες Εκλογές για την ανάδειξη Ευρωβουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι και στις Βουλευτικές Εκλογές της 7 Ιουλίου 2019 θα λειτουργήσουν Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν κάτοικοι της συγκεκριμένης περιφέρειας τους υποψήφιους διαφορετικής εκλογικής περιφέρειας (της βασικής περιφέρειας), στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι (άρθρα 95 ώς 97 του Π.Δ. 26/2012).

Τα Εκλογικά Τμήματα των ετεροδημοτών διαφοροποιούνται σε «αμιγή», δηλαδή σε εκείνα όπου θα ψηφίζουν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μόνο μιας συγκεκριμένης βασικής εκλογικής περιφέρειας και σε «μεικτά», όπου θα ψηφίζουν σε μια κάλπη ψηφοφόροι περισσότερων της μιας βασικών εκλογικών περιφερειών, καθένας τους υποψήφιους της δικής του εκλογικής περιφέρειας.

Στα «αμιγή» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών δεν υφίσταται ουσιώδης διαδικαστική διαφορά από τα υπόλοιπα τμήματα της περιφέρειας, πλην του ότι η εκλογή θα αφορά διαφορετική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 του Π.Δ. 26/2012).

Αντίθετα, στα «μεικτά» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών θα γίνει μόνο η καταμέτρηση των κλειστών φακέλων που θα βρεθούν ανά βασική εκλογική περιφέρεια και, στη συνέχεια, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα παραδώσει τα δέματα με τα κλειστά ψηφοδέλτια στον Προϊστάμενο του Εφετείου της Εκλογικής Περιφέρειας στην οποία είναι διορισμένος, προκειμένου να παραδοθούν στη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή Ετεροδημοτών, που θα προβεί στη διαλογή τους (άρθρο 97 του Π.Δ. 26/2012).

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται ένταση προσοχής για την ορθή διαγραφή των ψηφοφόρων από τους Εκλογικό κατάλογο (ώστε αφενός να μην υπάρξει κίνδυνος διπλοψηφίας, αφετέρου να μην αποκλεισθεί από το εκλογικό του δικαίωμα ψηφοφόρος που δεν έχει ψηφίσει).Ο «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ», ο οποίος εκδίδεται συνεχώς, από το έτος 1996, προς διευκόλυνση των Δικαστικών Αντιπροσώπων και στην έκδοσή του αυτή, έχει προσαρμοσθεί στην ισχύουσα νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών και περιλαμβάνει τις εξελίξεις της νομολογίας, κυρίως όσον αφορά τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια.

Η ταξινόμηση της ύλης του παραμένει κατά χρονικά στάδια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου προτάσσεται πίνακας κατάταξης εργασιών, ενώ, στο τέλος, ο οδηγός ολοκληρώνεται με παράρτημα υποδειγμάτων.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το καίριο ζήτημα των άκυρων ψηφοδελτίων, επιχειρήθηκε η συνοπτική και συστηματική καταγραφή της νομολογίας των δικαστηρίων (κυρίως του Α.Ε.Δ. και του ΣτΕ), χωρίς τη διατύπωση προσωπικών απόψεων.

Ο Πρακτικός Οδηγός και αυτή τη φορά θα εκδοθεί μόνο ηλεκτρονικά και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr).
Αθήνα, Ιούνιος 2019

Σπύρος Π. Λάλας
Δικηγόρος Αθηνών