Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας την χειμερινή περίοδο

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας την χειμερινή περίοδο

Από 01 Οκτωβρίου 2019 αρχίζει η χειμερινή περίοδος και αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίαςΚατά τη χειμερινή περίοδο οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15.30 έως 17.30 το απόγευμα και από 22.00 έως 07.30 το βράδυ (μεσημβρινή και νυκτερινή ησυχία)

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:

α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Ποινικό αδίκημα η διατάραξη της κοινής ησυχίας

Με τις αλλαγές που θα γίνουν στον νέο Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα

Συγκεκριμένα:

Οι παραβάτες των διατάξεων για τις ώρες κοινής ησυχίας, αντιμετώπιζαν, πριν την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα, τη δίωξη σε βαθμό πταίσματος

Ο νέος Ποινικός Κώδικας όμως κατάργησε τα πταίσματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει νομικό κενό για την παράβαση της διατάραξης της κοινής ησυχίας.

Με τις αλλαγές που θα γίνουν στον νέο Ποινικό Κώδικα, το νομικό αυτό κενό καλύπτεται και η διατάραξη της κοινής ησυχίας χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης -Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 10
Διατάραξη ησυχίας

Όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.

 

Δείτε αναλυτικά τις ώρες κοινής ησυχίας για την χειμερινή περίοδο και ποιες είναι οι απαγορεύσεις για τις ώρες αυτές