Προσλήψεις προσωπικού στις κατασκηνώσεις της Εθνικής Τράπεζας

Προσλήψεις προσωπικού στις κατασκηνώσεις της Εθνικής Τράπεζας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας)Για τη φετινή λειτουργία των κατασκηνώσεων ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, το ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) επιθυμεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω εργασίες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Φύλακες
Ανειδίκευτοι Εργάτες
Προσωπικό καθαριότητας
Μάγειροι, βοηθοί μαγείρων
Προσωπικό Μαγειρείων (διανομείο, λάντζα, βοηθητικές εργασίες)
Ψυχολόγοι ή Κοινωνικοί Λειτουργοί
Οδηγός

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω e-mail ([email protected]) ή μέσω fax: 210 3251543 έως και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Γραφείο Κατασκηνώσεων, Αιόλου 68α, 10559 Αθήνα, 3ος όροφος (τ: 210 3349312 & 210 3349558).

Εναλλακτικά μπορούν να προσκομισθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα, 1ος όροφος.

ΚΑΜΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω:Δεν παρέχεται δυνατότητα διαμονής των εργαζομένων στον χώρο των κατασκηνώσεων, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Το ΤΥΠΕΤ δεν αναλαμβάνει, τη μεταφορά τους από και προς τον χώρο εργασίας.
Οι φύλακες πρέπει να έχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση.
Οι Μάγειρες και οι Βοηθοί Μαγείρων πρέπει να έχουν πτυχίο σχολής μαγειρικής και κατά προτίμηση να διαθέτουν εμπειρία στη μαζική εστίαση.
Οι εργαζόμενοι στα μαγειρεία, στο διανομείο και στη τραπεζαρία πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας.
Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Δ’ κατηγορίας.
Οι ψυχολόγοι πρέπει να έχουν πτυχίο ψυχολογίας. Επιθυμητή η προϋπηρεσία με παιδιά και εφήβους.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να έχουν πτυχίο σχολής κοινωνικών λειτουργών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επιθυμητή η προϋπηρεσία με παιδιά και εφήβους.

Όσοι επιλεγούν πρέπει να προσκομίσουν:

Aπόσπασμα ποινικού μητρώου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αριθμό λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας.
Ανακεφαλαίωση ενσήμων ΙΚΑ