Πρόσληψη εκπαιδευτικών στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας ΗρακλείουΑ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Δύο (2) θέσεις ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου.

2. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ70 Δασκάλων για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου.

3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ06 Αγγλικής L II για το ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.

4. Δύο (2) θέσεις ΠΕ05 Γαλλικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.

5. Δύο (2) θέσεις ΠΕ07 Γερμανικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.

6. Μια (1) θέση ΠΕ79 Μουσικής για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 6 ωρών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

7. Μια θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 6 ωρών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου.

Β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Τέσσερεις (4) θέσεις ΠΕ06 Αγγλικής πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα και για τη διδασκαλία των μαθημάτων L1, History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, L2, L4.

2. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ05 Γαλλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δύο (2) θέσεις πλήρους ωραρίου και μία (1) θέση μειωμένου ωραρίου 13 ωρών, για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ethics, History, Human Sciences, L2, L3, L4.

3. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ07 Γερμανικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δύο θέσεις πλήρους ωραρίου και μία θέση μειωμένου ωραρίου 7 ωρών για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ethics, History, Human Sciences, L2, L3, L4.

4. Μια (1) θέση ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων L2, L3, L4.

5. Μια (1) θέση ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 14 ωρών για τη διδασκαλία των μαθημάτων L3, L4.

6. Μια (1) θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 14 ωρών. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με πολύ καλή γνώση αγγλικής. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου.

7. Μια (1) θέση ΠΕ03 Μαθηματικών, αναπληρωτής πλήρους ωραρίου για το αγγλόφωνο τμήμα.

8. Δύο (2) θέσεις ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, μια αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και μια αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 5 ωρών για το αγγλόφωνο τμήμα.

9. Μια (1) θέση ΠΕ04.03 Φυσιογνώστη ή ΠΕ04.05 Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 8ωρών στο ελληνόφωνο τμήμα.

10. Μια (1) θέση ΠΕ04.03 Φυσιογνώστη ή ΠΕ04.05 Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην γαλλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα.

11. Μια (1) θέση ΠΕ04.03 Φυσιογνώστη ή ΠΕ04.05 Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 6ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα.

12. Μια (1) θέση ΠΕ80 Οικονομίας, αναπληρωτής πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα, προκειμένου να διδάξει 12 ώρες Οικονομία στην αγγλική, 4 ώρες Κοινωνιολογία στην ελληνική. Επιπλέον: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών – Δαπάνες Σ.Ε.Π. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δε γνωρίζει ελληνικά, το μάθημα θα ανατεθεί σε Έλληνα εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις αναθέσεις. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για διδασκαλία και στο αγγλόφωνο τμήμα. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. ΗρακλείουΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΛΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από την Παρασκευή 20-7- 2018 και λήγει την Παρασκευή 27-7-2018 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στη διεύθυνση: Κνωσού 6 Ηράκλειο Κρήτης ή να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση [email protected]

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες