Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας

Αριθμ. 82530 – ΦΕΚ B 2736 – 16.12.2015
Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας