Συμβολαιογράφοι. Αποχή διαρκείας από την Δευτέρα 20.11.2023

Αποχή διαρκείας από την Δευτέρα 20.11.2023 αποφάσισαν οι Συμβολαιογράφοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι συμβολαιογράφοι αντιδρούν στον τρόπο με τον οποίο προχωρά η ψηφιοποίηση των συμβολαιογραφικών πράξεων και ζητούν απόσυρση του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων»

 

Συγκεκριμένα:

Οι συμβολαιογράφοι Αθηνών, Πειραιά και πανελλαδικά αποφάσισαν αποχή από τη σύνταξη συμβολαίων και από τη διαδικασία πλειστηριασμών μέχρι την 26.1.2020,  που έχει προσδιοριστεί η σύγκλιση της τακτικής συνέλευσης των συμβολαιογράφων και η οποία μπορεί να γίνει αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 2020 αν δεν έχει απαρτία.

 

Από την αποχή εξαιρούνται  η σύνταξη πληρεξουσίων, η σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων και η σύνταξη πράξεων συναινετικής λύσης γάμου.

 

Οι πράξεις που δεν διενεργούνται από συμβολαιογράφους κατά τη διάρκεια της αποχής είναι οι κάτωθι:

  1. Όσες έχουν μεταβιβαστικό χαρακτήρα (πχ πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, ανταλλαγές, διανομές, αποδοχές κληρονομιάς κτλ)
  2. Για όσες πράξεις απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (πχ πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, προσύμφωνα πώλησης, κτλ)
  3. Επίσης δεν διενεργούνται πλειστηριασμοί.

 

Ως εκ τούτου οι πράξεις που μπορούν να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της αποχής των συμβολαιογράφων είναι ενδεικτικά η σύνταξη πληρεξουσίων, η σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων, η σύνταξη πράξεων συναινετικής λύσης γάμου κλπ.

 

Η αποχή αποφασίστηκε να διαρκέσει έως 26 Ιανουαρίου 2020 που έχει προσδιοριστεί η σύγκλιση της τακτικής συνέλευσης των συμβολαιογράφων και η οποία μπορεί να γίνει αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 2020 αν δεν έχει απαρτία

 

Οι συμβολαιογράφοι Αθήνας, Πειραιά και πανελλαδικά απέχουν για τις πρόσφατες ρυθμίσεις που τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, απειλώντας τους με βαριά πρόστιμα.

 

Οι συμβολαιογράφοι αποδέχονται, όπως τονίστηκε και στη συνέλευση τους την αρμοδιότητα της υποβολής ηλεκτρονικά των δηλώσεων για τον καταλογισμό των φόρων στις μεταβιβάσεις, αντιδρούν όμως στο να βεβαιώνουν εκείνοι και όχι η φορολογική αρχή (ΔΟΥ) το ύψος του φόρου.

Προς τούτο έχουν ζητήσει βελτιώσεις στις πρόσφατες ρυθμίσεις ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να διασφαλίζει τις συναλλαγές, τους πολίτες και το συμφέρον του δημοσίου