Συντάξεις Φεβρουαρίου 2019. Νωρίτερα η πληρωμή. Οι ημερομηνίες

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2019. Νωρίτερα η πληρωμή. Οι ημερομηνίες

Οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου 2019 θα καταβληθούν νωρίτερα στους συνταξιούχους
Συγκεκριμένα:

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου 2019 θα καταβληθούν νωρίτερα στους συνταξιούχους, κατά παρέκκλιση της πάγιας απόφασης για τις καθορισμένες ημερομηνίες πληρωμών (Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841/7-12-2016 ΦΕΚ 4026 Β΄), προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση σε σχέση με τις συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου 2019 που προπληρώθηκαν στις 19 και 21 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

  • Την Παρασκευή 25/1/2019 θα καταβληθούν (αντί της 30ής Ιανουαρίου) οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ, το Δημόσιο και λοιπούς φορείς και

 

  • Τη Δευτέρα 28/1/2019 θα καταβληθούν (αντί της 1ης Φεβρουαρίου) οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους μη μισθωτούς του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Φεβρουαρίου 2019 (και επικουρικών)

 

Αριθμ. οικ. 5852 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 105/24.01.2019
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2019 την 25.01.2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2019 θα καταβληθούν, αντί της 30ης Ιανουαρίου 2019, την 25η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.