ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Προσλήψεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών

Προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες