Προκήρυξη για 26 άδειες λαϊκής αγοράς στον Έβρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 18-06-2015
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/2575
ΑΔΑ: 7ΠΥΥ7ΛΒ-ΧΜ1

Προκήρυξη χορήγησης είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την ΠΕ Έβρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 ως παρακάτω:

Σχετικά:

Που λειτουργούν λαϊκές αγορές

Λαικές αγορές. Υπαίθριο λιανικό εμπόριο. Παραγωγοί. Άδειες