Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 λήγει ο δακτύλιος

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 λήγει ο δακτύλιος

Η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 είναι η τελευταία μέρα που ισχύει ο δακτύλιος (παύουν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για το κέντρο της Αθήνας).

Θα επανέλθει από τα τέλη Οκτωβρίου 2018 με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης

Ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1-1-1995, τα οποία κυκλοφορούν στη ζώνη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, εξακολουθούν να ισχύουν.