Voucher ενίσχυσης προσωπικών ιατρών, ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών, μονάδων υγείας

Με διατάξεις του νόμου 5043/2023, προβλέπεται η θέσπιση προγράμματος για την ενίσχυση των προσωπικών ιατρών, των ιδιωτικών ιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών μονάδων υγείας, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), για να διασυνδεθούν τα συστήματά τους με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

 

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου έχουν ως εξής:

Νόμος 5043/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 91/13.04.2023
Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 83
Πρόγραμμα «Διασύνδεσης Προσωπικών Ιατρών και Ιδιωτικών Δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with NDHR»)

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Διασύνδεση με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with National Digital Health Record») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των προσωπικών ιατρών, των ιδιωτικών ιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών και μονάδων υγείας, μέσω συστήματος επιταγών (voucher), για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης κατάλληλου λογισμικού και υλικού εξοπλισμού, προκειμένου να δύνανται να διασυνδεθούν τα συστήματά τους με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Οι ιδιωτικές κλινικές και οι ιδιωτικές μονάδες υγείας διασυνδέονται αρχικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων – Νοσηλειών – Εξετάσεων που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν τμήμα του Συστήματος του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι προσωπικοί ιατροί, οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά ιατρεία ή οδοντιατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

3. Οι ως άνω δικαιούχοι δύνανται να επιλέξουν τους παρόχους που θα αναλάβουν την υλοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από το Μητρώο Παρόχων. Οι πάροχοι που επιλέγονται υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

4. Κάθε πάροχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την επιχορήγηση.

 

  

 

5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Παρόχων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης